Intervjuu: Teibi Torm - Tagasi Kooli
3 min read

Intervjuu: Teibi Torm - Tagasi Kooli

Originaalis avaldatud 2018

Teibi on 15 aastat tegelenud haridusalaste algatustega. 10 aastat tagasi oli ta üks neist, kes Noored Kooli maale tõi. Hetkel juhib Tagasi Kooli algatust.

Teibi muidugi pakkus välja, et mu eesmärke arvestades võiks kohe Tagasi Kooli raames külalisõpetajaks ennast pakkuda. Süsteemi jõudsin end panna, aga ilmselt on mul vaja otse koolidesse pakkuda, mida ma praegu ajapuudusest pole jõudnud teha, aga kindlasti kavatsen.

Järgnev on kokkuvõte meie kõnest.

Teibi Torm

Tagasi Kooli algatus

Tagasi kooli sündis koos Noored Kooli algatusega 10 aastat tagasi. 7 aastat tagasi saadi aru, et koolid ootavad väljaspoolt teadmisi ja kogemusi. Klassiruumid on avatud ka teistsugustele inimestele peale õpetajate. Sellega Tagasi Kooli nüüd tegelebki. Nimelt toob organisatsioon külalisõpetajaid koolidesse ja viimase poole aastaga on lisandunud ka e-külalistunnid.

Igal aastal on 1000 inimest liitunud platvormiga. Hetkel on kuskil 5000 kasutajat koos õpetajatega. Nüüdseks on külalisõpetajad saanud normaalseks osaks kooliprogrammist. Mõtteviis laienenud Tagasi Kooli raamest kaugemalegi. Õpetajad kutsuvad külalisõpetajaid rääkima ka ise otsides oma ringkonnast või kaugemalt. Algne organiseeritud lähenemine on kujunenud orgaaniliseks ja Tagasi Kooli roll on kujunenud võimalikult erineva tausta ja teadmistega külalisõpetajate kättesaadavaks tegemises, et õpetajatel oleks lihtne ligipääs võimalikult erinevatele inimestele.

Tasub mainida, et Tagasi Kooli üheks edu võtmeks on olnud koostöö aldis suhtumine. Aitame õpetajaid, et neil oleks lihtsam klassiruumidesse praktilisi näiteid tuua. TK ei ole kunagi vastandunud koolisüsteemile nagu oleks midagi valesti, pigem üritanud koostööd teha ja õppida tegemise käigus.

Koolisüsteemi keerukusest

Üks raskustest koolisüsteemis on pidevalt muutuv õpikäsitlus.

On paradoksaalne, et me liigume millegi suunas, mis liigub.

Muutusi on nii palju, et neid ei annagi implementeerida. Igaüks püüab enda lähenemist üles kergitada. Kui palju peaks IT-d juurde tooma? Kui palju ja kuidas korraldada õues õppimist? Kuidas klass kokku panna (vanus/oskus)? Nendele küsimustele ei ole lihtne vastust leida.

Algatused, mis suurendavad õpilase isiklikku vastutust ja vabadust aitavad ta potentsiaali paremini kasutada ja on igati teretulnud. Kui iga indiviid oskab ise oma mitmekesisust ja eripära arvestada, siis on õpitulemused väga head. Näiteks andekad lapsed tahaksid rohkemate materjalidega tegeleda ja individuaalsus võimaldab selle.

Millest koosneb üks e-külalistund ja kuidas õpetajad sellesse suhtuvad?

E-külalistunni juures on lõpuks kõige tähtsam see, et õpilane õpib.

Kui e-külalistund kestab 45 minutit, siis see on jagatud kolmeks:

  1. YouTube otseülekanne külalisõpetajaga 13-18 min, kus külalisõpetaja vastab konkreetsele küsimusele ja õpilaste YouTube otseülekandes esitatud küsimused 2-3 min.
  2. Õpetaja jätkab teemat õpilastega klassiruumis, kasutates aktiivõppe meetodeid. Soovi korral võib õpetaja kasutada Tagasi Kooli poolt õpetajatele välja pakutud meetodeid ja töölehti.

Õpetajad on materjalidele väga vastuvõtlikud olnud. Nad on isegi kasutatud meetodeid oma tavatundides kasutusele võtnud. Seega on see kaudne viis nende tööd efektiivsemaks teha pikemas perspektiivis.

E-külalistundide olevik ja tulevik numbrites

Projekt 100 e-külalitundi kestab 2017-2018 õppeaasta, maikuus ootavad ees 10 viimast tundi. Keskmiselt osaleb ühes tunnis 50 klassiruumi ehk 1000 õpilast. On juhtunud ka 5000. Eestis on hetkel üle 500 kooli ja neist 300 on võtnud programmist osa. Kokku on õplasi eestis 143'000 ja neist 80'000 on osalenud e-külalistunnis.

Suurim katsumus programmi jätkamisel on protsessi odavamaks tegemine. Hetkel maksab ühe tunni tegemine umbes 400€ (mis ei ole ka täpne), mis on MTÜ-le väga palju. Kulude hulgas on filmi meeskond, tehnika rent, ülekande maksumus, organiseerimise aeg ja õpetaja materjalide loomine. Puusalt tulistades saaks telefoniga filmides ja protsessi lihtsustades kulu tuua 50€ peale.

Mis e-külalistundide puhul hästi töötab?

  1. Fookus - Tunnid on hästi konkreetse sisuga ja vastavad küsimusele “Kuidas…”. Näiteks kuidas toimib ringmajandus või kuidas saab päikesest tekkida äike?
  2. Interaktiivsus - Õpilased väga fännavad võimalust otseülekandes küsimusi küsida.
  3. Inspiratsioon - kui 15 minutit on liiga lühike aeg millegi selgeks õppimisel, siis koos sadade teiste õplastega aega veetmine innustab mõtlema ja inspireerib tegutsema.

See ei asenda külalisõpetaja kohal käimist, sest kohal olles tekib õpetaja ja õpilase vahel suhe. Nad saavad üksteist tundma õppida ja tekib dialoog.

Jällegi on keerulisi teemasi, millest peab rääkima spetsialist. Neid tihti ei ole palju ja neil vähestel pole palju aega. Siin on video formaat kuldne kesktee.

Mis abi on TK kõige rohkem vaja hetkel? Kui peaks kellegi palkama, siis mida ta teeks?

Plaanid on alati suuremad kui ressursid. Praegusel hetkel kõige suurem puudus on uuendada TK infosüsteemi. Raha on isegi olemas, aga ajapuudus ei luba sellega tegeleda.

Vähem kui 20% soovijatest on saanud külalisõpetajana osaleda. See on väga suur kasutamata potentsiaal.

Tänane infosüsteem on sisuliselt tabel kontaktidest. Kui õpetaja otsib külalisõpetajat, peab ta sadade profiilide hulgast sobilikud kandidaadid leidma ja neile käsitsi e-maile saatma. Tegu on väga aega nõudva tegevusega ja suurem osa välja valitutest ei saa kas ajalisel või muul põhjusel. Süsteemi annab väga palju lihtsustada ja automatiseerida.