Valikaine Viimsi Gümnaasiumis
3 min read

Valikaine Viimsi Gümnaasiumis

Koodikool läbis oma esimese valikaine täies mahus.  See on suur sündmus, sest kuigi varem on ka tunde antud, alles nüüd sai näha kuidas õpilased suurele mahule reageerivad.

Kokkuvõttes oli palju segadust ja tehnilisi probleeme, aga õpilased anonüümses tagasisides kiitsid!

Parim asi kooli jooksul

Ja startuppide lemmik küsimusele "kas soovitaksid sõbrale" vastati ka vägagi positiivselt:

Ju siis meie põhimõtted töötavad. Näiteks, et loengu asemel anname tööriistad kätte ja laseme katsetada. Või kohene tagasiside, kus iga kirjutatud kood muudab koheselt õpilase veebilehte. Omaette põnev on muidugi kirjutada ehtsat projekti nagu oma koduleht, chat rakendus või mäng. Ma võiksin pikalt rääkida õpimetoodikast, mida oma kogemuse najalt olen leiutanud.

Suure eksperimenteerimisega käivad muidugi kaasas ka probleemid. Põhiliseks osutus raskusaste. Nimelt iga päeva lõpuks oli õpilastel lootus kadumas, et nad üldse hakkama saavad. Kätte anti küll tööriistad, aga siiski mingi juhend võiks ka juures olla. Siiski platvorm on alles prototüüp ja põhi hüpotees on tõeseks osutunud. Nimelt, et programmeerimist on võimalik õppida mängides. Kusjuures, ma hakkasin ise arvama, et suure raskuse tõttu vahest nad ei õpigi midagi. Õnneks reedene kontrolltöö aga näitas selgelt, et põhi kontseptsioonid siiski said neile selgeks. Ausalt öeldes olin isegi üllatunud kui head tulemused lõpuks olid!

Õppejuht oli samuti vaimustuses õpilaste tagasisidest ja küsis kohe järgmise aasta kohta. Super! Startupi vaatepunktist on tegu väga tugeva validatsiooniga. Eriti kuna see kursus oli kooli poolt kinni makstud!

Tuleviku plaanid platvormile

Astmeline vihjete süsteem

Esiteks muidugi ei tohiks õpilane üldse vihjet saada, vahest ta juba teab mida teha? Kui ta aga vihjet küsib, siis tuleks näidata ainult käske, ilma lisaparameetriteta. Teist korda vihjet küsides näitaks juba parameetreid. Kolmandat korda terveid koodi ridu, aga vales järjekorras. Neljas vihje on koodiread õiges järjekorras. Ja viies, tõenäoliselt õpilaste lemmik, oleks näidata koodi ridu ümbritseva koodiga, sest kuhu need read käivad on vahel kõige raskem välja nuputada.

Kontrollküsimus ülesande lõpus

Inimesed on laisad. Õpilased innoveerivad laiskust. Väga suur osa minu, kui õpetaja, tööst oli lihtsalt vaadata, et kas nad üldse täitsid ülesande eesmärki. Tihti tuli talle siis eraldi öelda, et "kuule, ma ei näe nuppu su veebilehel". Selle peale nad siis imestasid, et "aa, seda on vaja vä?" Tegelikult ma ei süüdista õpilast, ma süüdistan poolikut platvormi.

Kui nüüd ülesande lõpetades saab õpilane vastata automaatsele küsimusele, hoiaks see õpetaja aega palju kokku.

Mänguline kaart õpilase asukohast kursusel

Tihti oli õpilasel segadus mida ta üldse praegu tegema peaks. Miks me just neid koodiridu kirjutama peame? Kuigi ülesande eesmärk oli sõnastatud ja päeva alguses oli päeva lõpptulemus ette näidatud. Siiski oli neil raske ette kujutada kus nad parajasti asuvad selle äppi ehitamise kaardil.

Gamification on toob ebameeldiva maigu suhu, kuid antud juhul oleks sellisest levelite kaardist palju kasu. Iga hetk näeks õpilane ära kuhu ta suundumas on, palju veel on jäänud, mis juppidest ehitatav äpp üldse koosneb. Iga tehtud ülesanne teeb selgemaks ees ootava raja.

Mitme kooli tugi

See on kõige keerulisem arendus, aga samas kõige vajalikum. Praegusel hetkel saab teha samaaegselt üks õpetaja tundi (ühes koolis). See ei ole kogemata. Siiamaani pole lihtsalt rohkem olnud vaja. Sügisel tulevad aga vähemalt 10 kooli pardale ja siis on just seda keerukust järsku vaja.

Selle muudatuse põnevaim muutus on see, et siis saab ka iga õpetaja ise oma kursust platvormile lajatada nii, et tema kirjutatud äppist tuleksid automaatselt ülesanded välja. Põnevusega ootan aega, kus näen teiste tegijate loomingut!

Tuleviku plaanid üldse

Tänu Viimsi Gümnaasiumile olen ma täiesti kindel, et programmeerimise õppimine saab olla põnev ja haarav. Olen ka täiesti kindel, et koolidel on nii raha kui ka huvi seda tundi teha. Ka selles olen kindel, et õpilastel on huvi selle vastu olemas (enne tundi tulemist). Mitte muidugi kõigil, aga küll uudis levib. Kõik osapooled, kaasa arvatud vanemad, saavad programmeerimise oskuse vajadusest aru. Nüüd on vaja vaid skaleerida lahendus koolidesse.

Esiteks on vaja see mudel paika saada, mida täpselt koolidele pakkuda. Platvorm tahab veel väga palju tööd, et see toetaks mitme kooli haldamist. Turundus vajab strateegiat ja läbi viimist. Investeeringu kaasamine on vajalik edu saavutamiseks mõistliku aja raames. Ja muidugi tuleb õpilastega edasi katsetada, et mis kõnetab, kuidas kursuseid arusaadavamaks teha.

Lõpuks on eesmärk jõuda kõikidesse koolidesse nii Eestis kui välismaal!

Kui oskad abikäsi soovitada, siis palun võta ühendust!